1. Opłata stała 400,00zł za miesiąc (do 10 godzin ), dopłata 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin (Uchwała Nr 663/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022r.)
  2. Koszt żywienia to 10,00 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu. (Uchwała nr 580/LXII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2022 r.)
  3. Zwrot kosztów za żywienia dokonywany jest za każdy dzień nieobecności zgłoszony przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w wysokości proporcjonalnej do zgłoszonej nieobecności.
  4. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.
  5. Opłata za korzystanie z usług żłobka dokonywana jest do 10-tego każdego miesiąca,  wyłącznie na podane konto bankowe Żłobka:  13 1020 3802 0000 1002 0208 2477, wpisując w rubryce tytułemImię i Nazwisko Dziecka oraz miesiąc

 

uchwała_663