MIASTO OSTROŁĘKA ORAZ ŻŁOBEK MIEJSKI

OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE

w ramach projektu „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce

Jeśli zamieszkujesz na terenie miasta Ostrołęki i jesteś:

  • osobą sprawującą sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat,
  • osobą pozostającą bez pracy i/lub przebywającą na urlopie wychowawczym lecz wyrażasz gotowość poszukiwania i podjęcia pracy lub osobą pracującą/prowadzącą działalność gospodarczą i wyrażającą chęć utrzymania dotychczasowego zatrudnienia lub osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i wyrażającą chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Zgłoś się do projektu i zapisz dziecko do żłobka. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 01.06.2022 r. do 24.06.2022 r.

  • osobiście do siedziby Biura Projektu w budynku Żłobka Miejskiego w Ostrołęce od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres korespondencyjny Żłobka Miejskiego w Ostrołęce lub
  • elektronicznie na adres e-mail kontakt@zlobek.ostroleka.edu.pl w postaci kolorowych skanów oryginalnych dokumentów.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej http://www.zlobek.ostroleka.edu.pl oraz w Biurze Projektu (budynek Żłobka Miejskiego w Ostrołęce oraz Urzędu Miasta Ostrołęki przy pl. gen. Józefa Bema 1)

2022-06_Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

2022-06_Zał_1 Formularz rekrutacyjny

2022-06_Zał_2 Ośw_dane osobowe

2022-06_Zał_3 Deklaracja uczestnika projektu

2022-06_Zał_4 Ośw_stan zdrowia

2022-06_Zał_5 Ośw_dot. statusu na rynku pracy

2022-06_Zał_6 Karta zgłoszenia dziecka

2022-06_Zał_7 Ośw_samotne_wychowywaniu

2022-06_Zał_8 Ośw_rodzenstwo

2022-06_Zał_9 Umowa – prosimy nie drukować !!!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020