DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE INFORMUJE O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY W CHARAKTERZE:

 

  • OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECIĘCA 

w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce

 

Wymiar zatrudnienia: etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 17. 09.2021r. do godz. 12.00

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Żłobka Miejskiego w Ostrołęce ul. Dr. J. Psarskiego 17.

 

ogłoszenie o naborze na opiekunkę dziecięcą

kwestionariusz osobowy_dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie

oświadczenia- opiekun(ka) dziecięca

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020